De vraag naar dure woningen neemt alleen maar toe! - Honders Alting

De vraag naar dure woningen neemt alleen maar toe!

Het einde van het jaar nadert en één van de meest gestelde vragen aan ons als makelaar is: Wat verwacht je van het komende jaar? De vraag naar dure woningen zal alleen maar toe nemen, althans dat menen wij. Waarom? In dit kader is het goed de woningmarkt te verdelen in twee segmenten.

Ten eerste de reguliere woningmarkt. Binnen dit marktsegment zijn kopers en verkopers actief die een intrinsieke woonbehoefte hebben. Huisvesting als basisbehoefte. Dit segment wordt gekenmerkt door schaarste. Er zijn gewoon te weinig woningen voor te veel woningzoekenden. Dit probleem zal de komende jaren zeker niet worden opgelost. Een probleem waar we in ons Oranje Label HA! Makelaars dagelijks tegen aan lopen.

De exclusieve woningmarkt is rond 2016 weer opgeveerd en zal voorlopig niet meer stilvallen, is onze verwachting.  Nu zijn verwachtingen er natuurlijk om bijgesteld te worden, maar deze verwachting is wel ergens op gebaseerd. Overigens is deze verwachting niet alleen voor exclusief onroerend goed, maar voor alle luxeproducten. Auto’s, juwelen, vakanties, kleding, boten en zo voorts. De Coronajaren (aangejaagd door de lage rente) laten een enorme toename zien wat weer enigszins uitvlakte, maar we kunnen wel vaststellen dat het aantal verkopen van woningen boven de € 2 mio structureel hoog blijft. In onderstaande tabel is de (zeer belangrijke) maand december niet geheel verwerkt.

  

Misschien wel de meest betekenende uitspraak die we eens hoorden was: “Geld, daar praat je niet over, dat heb je gewoon”. Dit klinkt wellicht wat ordinair maar dit is wel de realiteit voor een de consument in het exclusieve segment van wat voor product dan ook. De rijkdom is in zijn algemeenheid in Nederland de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Niet alleen is de rijkdom in algemene zin toegenomen, maar ook de absolute omvang van deze bovenste laag van de Nederlanders is (zeer fors) toegenomen.

De toename van vermogen in Nederland zal de vraag naar luxe prducten dus zeker niet remmen, maar verder opjagen. De geldontwaarding door inflatie nodigt ook daarbij niet bepaald uit om vermogen te laten verdampen op een bankrekening.

En misschien wel de belangrijkste reden: #DeInstagramLeven en #Yolo, om het maar in een paar toepasselijke termen te gieten. Het Calvinisme hebben we van ons afgeschud en we schamen ons niet meer voor succes. Deze ommekeer in de maatschappij is er langzaam ingeslopen en zal er zeker niet van de één op andere dag weer uit zijn.

Is alles wat duur is dan eenvoudig te verkopen? Nee dus. Want niet alleen de vermogens en de bereidheid het uit te geven zijn toegenomen, de wensen en eisen zijn net zo goed toegenomen en misschien nog wel meer. Wat die eisen en wensen zijn laat zich gelukkig niet omschrijven. Daar is jarenlange ervaring voor nodig en laat de exclusieve woningmarkt nu net onze specialiteit zijn. Al jarenlang.

Maar onthoudt:
Besteed je geld aan dingen die je kunt kopen, besteed je tijd aan de dingen die je niet kunt kopen.

Fijne jaarwisseling en een liefdevol, gezond en voorspoedig jaar!